Saako ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa lyhentää?

Ei saa.

Ansiosidonnaista päivärahaa voi saada työssäoloehtojen täyttyessä, jos kuuluu ammattiliittoon tai yksityiseen työttömyyskassaan. Ansiosidonnaisen päivärahan kesto eli päivärahakausi on 300, 400 tai 500 päivää, riippuen työttömyyttä edeltäneestä työjakson pituudesta ja osittain myös iästä. Ansiopäivärahan kesto on 300 päivää, jos on ollut työssä ennen työttömyyttä yhteensä enintään kolme vuotta, 400 päivää jo on ollut työssä ennen työttömyyttä yhteensä yli kolme vuotta ja 500 päivää, jos on täyttänyt 58 vuotta ja on ollut työssä 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Jos työttömyys jatkuu enimmäismaksuajan päättymisen jälkeen, voi hakea harkinnanvaraista työmarkkinatukea Kelasta.

Näen, että ansioon sidottu päiväraha on tarpeellinen niin yksilön kuin yhteiskunnan (kulutusverojen, tuloverojen kertymän ja sosiaalitukien vähentämisen) kannalta eikä sen kestoaikaa saisi merkittävästi lyhentää, sillä en katso päivärahajakson pituuden vaikuttavan työn saantiin. Työhön pääsemisen mahdollisuuksia, työn tekemisen mallien (esim. etätyö, moniosaaja-työmalli) ja työmarkkinoiden tarvitsemaa (nopeasti muuttuvaa) osaamista pitää aktiivisesti ja voimakkaasti kehittää. Sosiaaliturvajärjestelmää on kehitettävä siten, että työn vastaanottaminen on joka tilanteessa kannattavaa. Kristillisdemokraatit on esittänyt jo vuonna Kannustava perusturva -mallin, jossa on edelleen ajankohtaiset suuntaviivat sotu-uudistukselle kohti yhtä yleistukea, joka joustaa nopeasti elämäntilanteen muuttuessa. Tukea on voitava hakea yhdeltä luukulta nykyisen sirpaleisen ja byrokraattisen tukiviidakon sijaan.Kannustetaan työelämään palaamiseen porrastamalla ansiosidonnainen työttömyysturva ja ulotetaan se kaikille.