ELINKAARIPALVELUT 2019 


1. LIIKETOIMINNAN ALOITTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
Liikeidean analysointi ja kehittäminen
Liiketoimintasuunnitelmat
Yritysmuodon valinta, yrityksen perustamistoimet
Kannattavuuslaskelmat, kannattavuuden kasvattaminen
Investointisuunnitelmat, investointien vertailut
Rahoituksen hankkiminen
Verotuksen suunnittelu (tulo- ja arvonlisäverotus)
Perustamisasiakirjojen laadinta
Markkinointimateriaalin ja verkkotunnusten hankinta
Kansainvälistyminen

2. YRITYSTOIMINNASTA LUOPUMINEN
Omistajan vaihdossuunnitelmat + omistajanvaihdokset käytännössä
Ostaja-ehdokkaiden hakeminen / Myyjä-ehdokkaiden hakeminen
Ostettavan kohteen analyysit (yleisselvitys kohteesta)
Due Dilligence- selvitykset (talouden, liiketoiminnan, sopimusten,  verotuksen, ympäristön ja johtamisen analyysit)
Verosuunnittelu
Rahoitussuunnittelu
Yrityksen saattaminen myyntikuntoon
Kauppakirjat
Vapaaehtoiset selvitysmenettelyt (oy, osuuskunta)

3. JOHTAMINEN JA HENKILÖSTÖHALLINTO
Tiimijohtaminen
Konfliktien käsittely
Alais-, esimies- ja johtamistaitojen valmennus
Työnohjaus
Osaamiskartoitukset ja osaamisen johtaminen