|
Share |

Palautteita

Omistajanvaihdos-valmennusten palautteita 2016 - 2017
Pori, Seinäjoki

"Kouluttajan tapa kouluttaa oli mukaansatempaavaa ja asiantuntemus huippuluokkaa."
"Monipuolinen tieto oli todella hyvää/mahtava kouluttaja"
"Mahtava kouluttaja ja porukka "
"Asiat selkeytyivät ja sai tärkeää tietoa prosessista. Hyvät ja asiantuntevat kouluttajat."
"Konkreettiset esimerkit ja tehtävät, pienehkön ryhmän mahdollistama avoin keskustelu ja kysymyksien esittäminen."
"Opettajan osaaminen ja asian kertominen. Lisäksi opeteltiin askel askeleelta, mitä pitää tietää ja miten asioita voidaan tulkita omistajanvaihdoksessa."

https://www.youtube.com/watch?v=1hOwgBPAAOE

Palautteet Petroskoin aloittavien yrittäjien koulutuksesta 10/2013

Kouluttaja Ella Kärki (opetustaito)
Korkeinta tasoa (2 mainintaa)
Hyvä, ystävällinen
5+
Erinomainen opetus- ja tiedonesitystapa
Ystävällinen, aito
Plussaa käytännönläheisestä lähestymistavasta
5+, helposti ymmärrettävä eri ihmisille jotka ovat eri koulutustasoilla
Pidin erittäin paljon
Erinomainen
Taito ryhmitellä tietoa, taito suunnitella oppitunnit, työryhmätaidot

Kouluttaja Ella Kärki (substanssiosaaminen)
Erinomainen (3 mainintaa)
Erinomainen ammattilaisuuden taso
5+
5 pistettä
Korkea kompetenssi ja asiantuntemus
Oli hyvä, että kouluttajalla oli kokemusta yrittäjyydestä
Oikein tietäväinen, viisas ja mielenkiintoinen opettaja
5+, asiantuntevuus sekä venäläisestä toimintaympäristöstä että Suomesta
Erittäin hyvä opettaja

Opetusmateriaalin sisältö ja selkeys
5+ (2 mainintaa)
Erinomainen (2 mainintaa)
Materiaalit olivat hyvin ymmärrettäviä
Suuri määrä tietoa
Jäsennelty ja helposti omaksuttava informaation esittämistapa
Loogiset ja siksi helposti ymmärrettävät
Oikein paljon informaatiota
Erittäin selkeitä kaikki

Muita kommentteja
Ella on aito mesenaatti, tarjoaa apua tuleville yrittäjille
Ellalla on taito rakentaa ihmisten välisiä suhteita
5+, yksilöllinen lähestymistapa ja hän huomioi jokaisen osallistujan
Kaikki oli selvää ja yksinkertaista
Ystävällisyys, kiinnostus
Kaikki oli korkeatasoista
Ella on erittäin avoin ja positiivinen, energinen ihminen
Sain itseluottamusta, joka tarttui Ella Kärjen esimerkistä
Maltillisuus, hinnoittelutaito
Havainnollinen esimerkki vuorovaikutuksen opettamisesta
Taito suunnitella oppitunnit
Opin bisneksen painopisteiden arviointia (keskittyminen tärkeisiin asioihin)
Pystyn nyt järjestämään oman yritystoiminnan oikein