Pitäisikö mielestäsi hoitoalan palkkoja korottaa kasvattamalla hyvinvointialueiden rahoitusta, vaikka se tarkoittaisi veronkorotuksia?

Jos haluamme, että hyvinvointialle saadaan riittävä osaajamäärä, näin on meneteltävä.
Vaikka palkka ei ole työmotivaation ainoa tekijä, niin palkkoja tulee korottaa jos niissä on vajausta
kun ottaa huomioon työajat ja -olosuhteet, yleinen palkkataso ja osaamisvaatimukset – niiden tulee
olla linjassaan. Se on oikein ja oikeudenmukaista.