Onko tärkeämpää huolehtia metsien luonnon monimuotoisuudesta ja hiilinieluista kuin taloudellisesta tuottavuudesta?

Komsii komsaa…niin tai näin. Ilman muuta meidän tulee huolehtia metsän monimuotoisuudesta, hiilinielusta ja samalla kasvatettava ja käytettävä metsää kuten ennenkin. Tavitsemme ehdottomasti myös yhä enemmän ekologisia uusia puuraaka-aineista valmistettuja tuotteita, sekä uusia että perinteisiä, niin lyhytikäisiä kuten paperia, talous- ja vessapaperia ja kahvinsuodatinpusseja kuin pitkäikäisiä puupohjaisia (puurakennukset sitovat hiiltä vuosikymmeniksi) tuotteita. Tarvitaan myös peltojen lannoitukseen ja hiilen sidontaan sopivaa biohiiltä ja energian tuotantoon biopohjaisia polttoaineita. Tulevaisuuden energiaratkaisuissakin on otettava huomioon päästöjen lisäksi puuntuotannon toimintavarmuus ja omavaraisuus. Tämä kaikki tarkoittaa toisaalta metsän jatkuvaa hakkuutarvetta joka toisaalta osaltaan edistää hiilen sitoutumista uudistuviin metsiin puun keskimääräiseksi kasvukaudeksi (noin 80 vuodeksi).

Eli tilanne on sekä-että, ei joko tai. Metsien taloudellisesta tuottavuudesta ja käyttömahdollisuuksista on pidettävä kiinni, mutta samalla metsän monimuotoisuus ja hiilinielun kehittyminen oikeaan suuntaan on turvattava. Uskon, että tähän yhtälöön löytyy ratkaisut tutkimus- ja kehitystyöllä.