Mitä mieltä kansanedustajan palkkauksesta?

Kansanedustajajille ei makseta palkkaa, vaan edustajan palkkiota. Palkkio on vaalikauden 2019–2022 alusta lukien 6 614 euroa kuukaudessa, ja se on veronalaista tuloa. Valiokuntakokouksista ei makseta erillisiä kokouspalkkioita. Myöskään yö- ja viikonloppuistunnoista ei edustajalle makseta lisäpalkkiota. Palkkiotoimikunta vahvistaa edustajanpalkkioiden määrät. Palkkiotoimikunnan puheenjohtajan ja kaksi muuta jäsentä, joista kukaan ei voi olla kansanedustaja tai eduskunnan virkamies, valitsee eduskunnan puhemiehistö neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Mielestäni suhteessa kansanedustajana toimimisen osaamisvaatimuksiin ja työn kuormittavuuteen palkkio on tarkoituksenmukaisella tasolla. Koska kyseessä on virallisesti palkkio edustajantehtävästä, eikä työsuhteen palkka, kansanedustajilta ei ole työaikaa eikä lomarahoja

Kansanedustajan palkkion ohella edustajalle maksetaan joka kuukauden 15. päivä asuinpaikasta riippuen 987–1 809 euron veroton kulukorvaus, joka on tarkoitettu kansanedustajan tehtävästä aiheutuvien kustannusten, esimerkiksi toisen asunnon hankkimisesta aiheutuvien lisäkustannusten maksamiseen. Kulukorvaus on verotonta.