Susijengi puhuttaa

Susien määrä ja menetetyt metsästyskoirat puhuttavat. EU:n jäsenmaana Suomen on huomioitava yhteisön
lainsäädäntö ja EU:n direktiivit tuodaan kansalliseen lainsäädäntöön velvoittaen myös kaikkia yksityisiä
tahoja. Suurpetojen asemaa sääntelee luontodirektiivi, jonka määräykset Suomen eduskunta on
sisällyttänyt Suomen metsästyslakiin ja -asetukseen luontodirektiivin IV liitteen mukaisesti. Siinä
määritellään eläinlajeja koskeva tiukka suojelujärjestelmä. Sen mukaan karhujen, ilvesten ja susien
tahallinen pyydystäminen tai tappaminen luonnossa on kielletty (12 artikla). Myös kyseisten lajien muu
tahallinen häiritseminen on kielletty.

Artiklan 16 mukaan direktiivi sallii myös metsästyksen ja tiukasta suojelusta voi poiketa tietyin edellytyksin
(16 art.), esimerkiksi silloin, jos metsästys estää ennalta erityisen merkittäviä vahinkoja tai kun ne
kohdistuvat viljelmiin, karjankasvatukseen, metsiin, kalatalouteen, vesistöihin tai muuhun omaisuuteen.
Tiukasta suojelujärjestelmästä voidaan poiketa myös kansanterveyden tai yleisen turvallisuuden
turvaamiseksi tai muun tärkeän yleisen edun vuoksi.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti vuoden 2022 susien kannanhoidollisen metsästysmahdollisuuden
yleisen turvallisuuden takaamiseksi. Luonnonvarakeskuksen (LUKEn) kanta-arvion mukaan tällä hetkellä
Suomessa on suurin susikanta sataan vuoteen.

Luontodirektiivin 16 art. tulkintaohjeen mukaan pyritään takaamaan yhteisen ymmärryksen kansallisten,
alueellisten viranomaisten, suojelutahojen sekä muiden tahojen kesken. Käytännössä niiden kesken, jotka
ovat vastuussa tai mukana luontodirektiivin toimeenpanossa.

Olisiko viisautta siirtyä yhteiseen neuvottelupöytään – niin susien suojelijat kuin kansalaiset ja viranomaiset
ja ratkaista Pielisen-Karjalan susihuoli ilman valituskierrettä ja omiin poteroihin kaivautumista? Tämä olisi
myös susikannan laillisen sääntelyn ja susikannan oikean määrän mahdollistava malli. Avoin, rehellinen
keskustelu kun ei milloinkaan ole asioiden hoidolle pahasta ja liika on liikaa mitä lajia tahansa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *