|
Share |

Ella Kärki

11139955_446981132164536_500859338491040913_n.jpgKokemus yritysasiantuntijana

Toiminta aloittavien ja kehittyvien ja liiketoimintaa uudistavien yrittäjien valmentajana vuodesta 1987 lähtien on tuonut pitkäaikaista ja laaja-alaista osaamista yritystoiminnasta.

Tällä hetkellä aloittavien yrittäjien koulutuksen ja yritystoiminnan kehittämisneuvonnan lisäksi työkohteet ovat yhä enemmän kohdistuneet omistajanvaihdoksiin.

Oman yritystoiminnan ohessa toimin lähes 20 vuotta myös Yrittäjän ammattitutkinnon (YAT), Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon (YJEAT) ja Myynnin ammattitutkinnon (MYAT) tutkintovastavaana ja pääkouluttajana, joten koulutus- ja neuvontataidot ovat kehittyneet vuosikymmenten aikana vuorovaikutuksessa satojen yrittäjien kanssa.

Olen hankkinut laajan substanssiosaamisen ja eri valmentamisen menetelmien osaamista monipuolisten koulutusten ja valmennustehtävien kautta Suomessa ja Venääjällä. Näiden osaamisaluideni perusteella perusteella pystyn palvelemaan kokonaisvaltaisesti yritystoimintaa aloittavia ja liiketoimintaa uudistavia yrittäjiä. Verkostoni tuottaa palveluihimme lisää asiantuntemusta mm. tilintarkastauspalvelujen ja juristipalvelujen osalta.

Kärki Konsultit Ky tuottaa YRITYKSEN ELINKAARIPALVELUITA MIKROYRITTÄJILLE ja samojen aiheiden koulutuspalveluja eri tahoille eli
yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen sekä yritystoiminnasta luopumiseen liittyvät monipuoliset laadukkaat konsultoinnit, koulutukset ja käytännön työt (liiketoimintasuunnitelmat, talouslaskelmat, tuotekehitys) ja omistajan- ja sukupolvenvaihdokset (omistajanvaihdossuunnitelmat, myyntiesitteet, talous- ja liiketoimintaselvitykset (DD), yrityksen saattaminen myyntikuntoon / kehittäminen ennen myyntiä, verotussuunnittelu, kauppakirjat)

Koulutus

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto (2019)
HHJ- hallitusammattilainen (2018)
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (2018)
Metsätalousinsinööri (amk) (puutuotteiden markkinointi, yritystoiminta ja kv- kauppa) (2015)
Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, YJEAT (talouden johtaminen)
Johtamisen erikoisammattitutkinto, JET (organisaation talouden johtaminen)
Hallintotieteiden maisteri (vero-oikeus, yrityksen laskentatoimi, yhtiöoikeus, kansantalous)
Hallintotieteiden kandidaatti (julkisoikeus, vero-oikeus)
Ohjelmapalvelujen ammattitutkinto (tapahtumatuottaja)
Matkaoppaan ammattitutkinto (kotimaan matkaopas)
Kauppateknikko (yrityksen laskentatoimi)
Mainoshoitaja (MAT)
Hotelli- ja ravintolaesimies
Kylmäkkö
Ravintola-alan peruslinja

Erillisopinnot

HHJ- valmennus
Venäjä-PD
Maaseutu-PD
Yrittäjyys- sivuaineopinnot 28 ov
Tiimivalmentaja, tiimimestari
Näyttötutkintomestari, NTM
Opettajakoulutus, AmO
Perheyrittäjyys- sivuaineopinnot 19 ov
HTM- tilintarkastajavalmennus 20 ov

Verkostot, jäsenyydet (2019)

 1. Silver Economy- hanke, ohjausryhmän pj.
 2. Itä-Suomen 4h alueneuvosto, jäsen
 3. Yrittäjyysalan työelämätoimikunnan pj. (OPH)
 4. Suomen Tilintarkastajat ry, jäsen
 5. ValmennusMajakka –kouluttajaverkoston jäsen
 6. Pohjois-Karjalan Yrittäjät, hallituksen jäsen
 7. Vuoden 2015 Yrityskummi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Karjalan Yrityskummit ry, jäsen
 8. Nurmeksen ja Valtimon Yrittäjät ry, pj., jäsen
 9. Suomen Yrittäjät ry, jäsen
 10. Suomen Omistajanvaihdosseura ry, jäsen
 11. Pohjois-Karjalan Yrityskummit ry, hallituksen jäsen
 12. Pikes Oy, Pielisen Karjalan Kehittämisyhtiö Oy, yhteistyökumppani
 13. Kontionloikka Oy, palvelusetelituottaja
 14. Metsäalan asiantuntijat M.E.T.O ry, jäsen
 15. Pohjois-Karjalan Puumiehet ry, jäsen
 16. Pohjois- Karjalan Kauppakamari ry, jäsen
 17. Tutkintomestarit ry, jäsen
 18. Lieksan Venäjän ystävät ry, jäsen
 19. Suomi- Venäjä-seura, jäsen
 20. Veronmaksajain Keskusliitto, jäsen
 21. Vero-oikeuden akateemiset ry, jäsen
 22. Akava/OAJ, jäsen
 23. Suomen matkailuoppaat ry/Nurmes-Valtimo matkailuoppaat, jäsen, toiminnantarkastaja
 24. Omien konsultointien, koulutusten ja valmennusten kautta satoja eri aloilla toimivia pienyritysten verkosto Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Kainuun, Ylä-Savon, Etelä-Savon, Kainuun ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa.