|
Share |
musta_netti.jpg

Kärki Konsultit Ky

ASIANTUNTEMUS, KOKEMUS

I LIIKETOIMINNAN STRATEGINEN SUUNNITTELU
Liikeidean arviointi ja työstäminen, prosessityöskentely-  menetelmä 
Liiketoiminnan kehittäminen, prosessityöskentely- menetelmä
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja uudistaminen, prosessityöskentely-menetelmä
Osaaminen - osaamisen tuotteistaminen ja myynti
Verkostot, verkostossa toiminminen ja verkoston johtaminen. Verkostosopimukset.


II HENKILÖSTÖ
Coaching ryhmälle ja yksilöille - Tiimivalmennusmenetelmä ja sen lisäarvo käytännössä
Kansainvälistyvä työympäristö. Toimintatavat, työryhmässä ulkomaalainen, maahanmuuttoprosessi Suomeen
Henkilöstön koulutus ja valmennus - Eri teemat, kuten ryhmädynamiikka, alaistaidot, tiimityöskentely
Esimiestyöskentely
Oman työn arviointi ja kehittäminen
Itsejohtaminen, itsearviointi, oman osaamisen tuotteistaminen
Tiimityöskentelyn kehittäminen 
Tiimivalmennusmenetelmä teoriassa ja käytännössä
Työntekijätaidot, alaistaidot
Tiimivalmennusmenetelmä, vertaistoiminta


III JOHTO JA ORGANISAATIO
Henkilöstöjohtaminen - Erilaiset johtamismenetelmät, myös käytännön valmennusta
Sparraus/coaching - Pitkään yrityskokemukseen perustuva kumppanuus
Tiimityö, hyvien käytäntöjen kehittäminen - Tiimissä toimiminen, itsensä johtaminen, vertaistoiminta 
Yritysyhteistyö, verkostoituminen, liiketoimintaverkostojen johtaminen


IV MYYNTI, HINNOITTELU, KANNATTAVUUS
Myynnin johtaminen - Kuluttajamyynti ja B-to-B myynti
Tuotekortit hinnoittelun apuvälinenä
Hinnoittelun ABC
Talouslaskelmat
Tilinpäätösanalyysit

V YRITYSJURIDIIKKA
Verotus - Yritysverotuksen kokonaisuus
Arvonlisäverotus
Tuloverotus - henkilöverotettavat Y`TMI, avoin yhtiö, Ky) ja  yhteisöverotettavat yritykset (oy, osk.)
 

VI PROJEKTITOIMINTA
Projektin suunnittelu, hallinto, toteuttaminen, rahoitus, raportointi


VII YRITTÄJÄ, YRITTÄMINEN
Oma rooli johtajana - Itsensä tunteminen, itsensä johtaminen, omien voimavarojen      tunnistaminen ja hyödyntäminen
Yrittäjävalmiudet, yrittäjäosaaminen
Osaamisen kartoitus, tuotteistaminen ja myyminen perustuen omaan liikeideaan
Yrittäjävalmiudet, yrittäjäosaaminen 
Kokonaisosaamisen kartoitus ja osaamisen suhteuttaminen omaanliikeideaan ja yritystoimintaan


VIII OMISTAJUUDEN VAIHDOKSET, SUKUPOLVENVAIHDOKSET (verkostotuote)
Omistajuuden vaihdokset, yrityspolven vaihdokset, sukupolvenvaihdokset
Due Diligence-tarkastukset (Tax DD, Economic DD, Marketing DD, Law/Legal DD, 
Environmental DD, Financial DD)
Omistajuudenvaihdossuunnitelmat ja toteutukset, OV ja SPV
Rahoituksen suunnittelu