|
Share |

Kärki Konsultit Ky

ASIANTUNTEMUS, KOKEMUS

I LIIKETOIMINNAN STRATEGINEN SUUNNITTELU
Liikeidean arviointi ja työstäminen - Suomessa ja Venäjällä, prosessityöskentely-  menetelmällä 
Liiketoiminnan kehittäminen - Suomessa ja Venäjällä, prosessityöskentely- menetelmä
Liiketoimintasuunnitelma - Suomessa ja Venäjällä, prosessityöskentely-menetelmä
Osaaminen - Suomessa ja Venäjällä, osaamisen tuotteistaminen ja myynti
Verkostot - Suomessa ja Venäjällä, verkostossa toiminminen ja verkoston johtaminen


II HENKILÖSTÖ
Coaching ryhmälle ja yksilöille - Tiimivalmennusmenetelmä ja sen lisäarvo käytännössä
Kansainvälistyvä työympäristö-Suomessa ja Venäjällä; suomal. ja venäläinen kulttuuri ja
toimintatavat, työryhmässä ulkomaalainen, maahanmuuttoprosessi Venäjältä Suomeen
Henkilöstön koulutus ja valmennus - Eri teemat, kuten ryhmädynamiikka, alaistaidot,     tiimityöskentely
Oman työn arviointi ja kehittäminen
Itsejohtaminen, itsearviointi, oman osaamisen tuotteistaminen
Tiimityöskentelyn kehittäminen 
Tiimivalmennusmenetelmä teoriassa ja käytännössä
Työntekijätaidot, alaistaidot
Tiimivalmennusmenetelmä, vertaistoiminta


III JOHTO JA ORGANISAATIO
Henkilöstöjohtaminen - Erilaiset johtamismenetelmät, myös käytännön valmennusta
Sparraus/coaching - Pitkään yrityskokemukseen perustuva kumppanuus; myös Venäjän kauppaa aloittaville
Tiimityö, hyvien käytäntöjen kehittäminen - Tiimissä toimiminen, itsensä johtaminen,     vertaistoiminta 
Yritysyhteistyö, verkostoituminen, liiketoimintaverkostojen johtaminen


IV MYYNTI
Myynnin johtaminen - Kuluttajamyynti ja B-to-B myynti
 

V YRITYSJURIDIIKKA
Verotus - Yritysverotus; välillinen ja välitön (ALV)
 

VI PROJEKTITOIMINTA
Projektin suunnittelu, hallinto, toteuttaminen, rahoitus, raportointi


VII YRITTÄJÄ, YRITTÄMINEN
Oma rooli johtajana - Itsensä tunteminen, itsensä johtaminen, omien voimavarojen      tunnistaminen ja hyödyntäminen
Yrittäjävalmiudet, yrittäjäosaaminen
Osaamisen kartoitus, tuotteistaminen ja myyminen perustuen omaan liikeideaan
Yrittäjävalmiudet, yrittäjäosaaminen 
Kokonaisosaamisen kartoitus ja osaamisen suhteuttaminen omaanliikeideaan ja yritystoimintaan


VIII KANSAINVÄLISTYMINEN (verkostotuote)
Kansainvälistymissuunnitelman tekeminen - Suuntautuminen Venäjän -kauppaan
Kaupankäyntikäytännöt ja kaupankäyntitavat kohdemaassa - Kohdemaa Venäjä
Koulutus kansainvälistyville yrityksille - Venäjän kauppaan erikoistuneille yrityksille
Vienti Suomesta - tuonti Venäjälle


IX OMISTAJUUDEN VAIHDOKSET, SUKUPOLVENVAIHDOKSET (verkostotuote)
Omistajuuden vaihdokset, yrityspolven vaihdokset, sukupolvenvaihdokset
Due Diligence-tarkastukset (Tax DD, Economic DD, Marketing DD, Law/Legal DD, 
Environmental DD, Financial DD)
Omistajuudenvaihdossuunnitelmat, OV ja SPV (myös metsätilat)
Rahoituksen suunnittelu